Skala 1: 
Zawartość Mapy
Wyświetl teraz
 • Komunikacja˅
  • Komunikacja miejska˅
   • Linie komunikacji miejskiej˅
   • Przystanki˅
  • Mapa zdarzeń drogowych˅
   • Zdarzenia drogowe 1998r.˅
   • Zdarzenia drogowe 1999r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2000r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2001r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2002r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2003r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2004r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2005r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2006r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2007r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2008r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2009r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2010r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2011r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2012r.˅
   • Zdarzenia drogowe 2013r.˅
  • Parkingi˅
   • Miejsca postojowe˅
   • Parkingi˅
   • Parkingi urządzone na gruntach miasta˅
  • Ulice˅
   • Nazwy ulic˅
   • Osie ulic˅
  • Kolej˅
 • Kultura˅
  • Obiekty kultury˅
 • Okręgi i obwody wyborcze˅
  • Obwody wyborcze˅
  • Okręgi wyborcze˅
  • Siedziby komisji wyborczych˅
 • Turystyka i rekreacja˅
  • Baza turystyczna˅
   • Hotele˅
   • Restauracje˅
  • Obiekty zabytkowe˅
   • Zabytki˅
   • Pomniki przyrody˅
  • Tereny rekreacyjne˅
   • Parki˅
   • Place zabaw˅
 • Oświata˅
  • Szkoły podstawowe˅
   • Lokalizacja szkół podstawowych˅
   • Obwody szkół podstawowych˅
  • Szkoły gimnazjalne˅
   • Lokalizacja szkół gimnazjalnych˅
   • Obwody szkół gimnazjalnych˅
  • Szkoły ponadgimnazjalne˅
  • Zespoły szkół˅
  • Szkoły wyższe˅
   • Lokalizacja szkół wyższych˅
   • Wydziały/Instytuty˅
  • Żłobki˅
  • Przedszkola˅
  • Inne placówki oświatowe˅
   • Szkoły specjalne˅
   • Placówki szkolno-wychowawcze˅
 • Służba zdrowia˅
  • Szpitale˅
  • Przychodnie zdrowia˅
 • Ewidencja˅
  • Budynki˅
  • Działki˅
  • Punkty adresowe˅
  • Kontury klasyfikacyjne˅
  • Użytki gruntowe˅
  • Obręby˅
  • Granica miasta˅
 • Strefy miejskie˅
 • Sektory odbioru śmieci˅
 • Tereny inwestycyjne˅
  • Modrzewina Południe˅
   • Kompleks nr 1˅
   • Kompleks nr 2˅
   • Kompleks nr 3˅
   • Kompleks nr 4˅
   • Kompleks nr 5˅
   • Kompleks nr 6˅
  • Europark˅
  • Modrzewina Północ˅
  • Terkawka˅
  • Wyspa Spichrzów˅
 • Mapa źródeł emisji CO2˅
 • Zakłady przemysłowe˅
 • Mapy akustyczne˅
  • Mapy imisyjne˅
   • Hałas drogowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas drogowy (noc)˅
   • Hałas kolejowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas kolejowy (noc)˅
   • Hałas przemysłowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas przemysłowy (noc)˅
   • Hałas tramwajowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas tramwajowy (noc)˅
  • Mapy terenów zagrożonych˅
   • Hałas drogowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas drogowy (noc)˅
   • Hałas kolejowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas kolejowy (noc)˅
   • Hałas przemysłowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas przemysłowy (noc)˅
   • Hałas tramwajowy (dzień,wieczór,noc)˅
   • Hałas tramwajowy (noc)˅
 • Mapa Solarna˅
  • Mapa Solarna - średnia wartość na dachach˅
  • Mapa Solarna -nasłonecznienie ˅
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego˅
  • Rejonu Ulic Bema i Sadowej˅
  • Osiedla Bielany - cześć wschodnia˅
  • Obszaru Centrum˅
  • Osiedla Dąbrowa - cześć I˅
  • Osiedla Dąbrowa - cześć II˅
  • Rozbudowy Cmentarza Komunalnego Debica˅
  • Rejonu Dworców˅
  • Dzielnicy Przemysłowej˅
  • E.P.T. - Modrzewina Południe˅
  • Obszaru połnocnego wzdłuż ul. Grochowskiej˅
  • Osiedla Kopernika w Elblągu˅
  • Osiedla Krasny Las˅
  • Doliny Rzeki Kumieli w Elblągu˅
  • Rejonu Ulic Leczyckiej i Sadowej˅
  • Legionów-Częstochowska w Elblągu˅
  • Rejonu Ulicy Lotniczej˅
  • Cześci Dzielnicy Zatorze w Rejonie Lotniska˅
  • Skrzyżowanie Ulic Mazurskiej i Odrodzenia˅
  • Dzielnicy Mieszkaniowej Modrzewina - Północ˅
  • Modrzewiny Południowy - Zachód˅
  • Dzielnicy Mieszkaniowej "Modrzewina Północ"˅
  • Na Stoku˅
  • Nad Jarem˅
  • Obszaru Nowego Miasta˅
  • Wydzielonego Terenu w Osiedlu Zakrzewo - cześć A˅
  • Osiedle Marynarzy˅
  • Dla Terenu Osiek I w Elblągu˅
  • Dla Terenu Osiek III w Elblągu˅
  • Dla Terenu Osiek IV w Elblągu˅
  • Rejonu Pętli Tramwajowej przy ul. Ogólnej˅
  • Dzielnicy Próchnik w Elblągu cześć A˅
  • Dzielnicy Próchnik w Elblągu cześć B˅
  • Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - Rubno˅
  • Obszaru Rubno Wielkie w Elblągu˅
  • Osiedla Górna Sadyba˅
  • Obszaru śródmieście Północ˅
  • Śródmieście Wschód˅
  • Starego Miasta w Elblągu˅
  • Strefy Techniczno-Produkcyjnej nad rzeką Elbląg˅
  • Rejonu Miasteczka Szkolnego w Elblągu˅
  • Strefy Aktywności rejonu Trasy UE i ul. Radomskiej˅
  • Niwy Siedliskowej przy ul. Strumykowej˅
  • Wyspy Spichrzów˅
  • Zakrzewo - Centrum - cześa B˅
  • Rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu˅
  • Terenów obiektów handlowych przy ul. Żeromskiego˅
  • Obszaru półoncnego na południe od ul. Żuławskiej˅
  • Terenu w rejonie ul. Żuławskiej i Drogi nr 7˅
  • Obszaru północnego na wschód od ul. Wschodniej˅
  • Terenu Osiek Junaków w Elblągu˅
  • Zmiana MPZP Obszaru Dzielnicy Przemysłowej˅
  • Osiedla Truso Zachód˅
  • Obszaru otoczenia placu Kazimierza Jagiellonczyka˅
  • Osiede zabudowy jednorodz. i rzemieślniczej Dębowa˅
  • Zmiana MPZP Obszaru Dzielnicy Przemysłowej˅
  • Al.Grunwaldzkiej od Żeromskiego do Grottgera˅
  • Osiedle Dąbrowa- cz.I˅
  • Skrzyżanie Dąbka i Ogólnej˅
  • Skrzyżanie Królewiecka i Marymonckiej˅
  • Osiek V˅
  • Zmiana Stare Miasto˅
  • Krasny Las Płn-Zach˅
  • Kępa Płn-Centrum˅
  • Na Stoku-Zachód˅
  • Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów˅
  • Teren między ul. Niską-Browarną-Dolną˅
  • EPT Modrzewina˅
  • Za Politechniką cz.Płn-Zach˅
  • Plac Grunwaldzki˅
 • Ortofotomapa˅
Wybrane obiekty
Szukaj
 • Komunikacja(0)
  • Komunikacja miejska(0)
   • Linie komunikacji miejskiej(0)
   • Przystanki(0)
  • Parkingi(0)
   • Parkingi(0)
   • Miejsca postojowe(0)
   • Parkingi urządzone na gruntach miasta(0)
  • Ulice(0)
   • Nazwy ulic(0)
   • Osie ulic(0)
  • Mapa zdarzeń drogowych(0)
   • Zdarzenia drogowe 1998r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 1999r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2000r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2001r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2002r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2003r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2004r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2005r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2006r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2007r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2008r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2009r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2010r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2011r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2012r.(0)
   • Zdarzenia drogowe 2013r.(0)
 • Okręgi i obwody wyborcze(0)
  • Obwody wyborcze(0)
  • Okręgi wyborcze(0)
  • Siedziby komisji wyborczych(0)
 • Kultura(0)
  • Obiekty kultury(0)
 • Turystyka i rekreacja(0)
  • Obiekty zabytkowe(0)
   • Zabytki(0)
   • Pomniki przyrody(0)
  • Tereny rekreacyjne(0)
   • Parki(0)
   • Place zabaw(0)
  • Baza turystyczna(0)
   • Hotele(0)
   • Restauracje(0)
 • Oświata(0)
  • Szkoły podstawowe(0)
   • Lokalizacja szkół podstawowych(0)
   • Obwody szkół podstawowych(0)
  • Szkoły gimnazjalne(0)
   • Lokalizacja szkół gimnazjalnych(0)
   • Obwody szkół gimnazjalnych(0)
  • Szkoły ponadgimnazjalne(0)
  • Zespoły szkół(0)
  • Szkoły wyższe(0)
   • Lokalizacja szkół wyższych(0)
   • Wydziały/Instytuty(0)
  • Żłobki(0)
  • Przedszkola(0)
  • Inne placówki oświatowe(0)
   • Szkoły specjalne(0)
   • Placówki szkolno-wychowawcze(0)
 • Służba zdrowia(0)
  • Szpitale(0)
  • Przychodnie zdrowia(0)
 • Ewidencja(0)
  • Budynki(0)
  • Działki(0)
  • Punkty adresowe(0)
  • Kontury klasyfikacyjne(0)
  • Użytki gruntowe(0)
  • Obręby(0)
 • Strefy miejskie(0)
 • Sektory odbioru śmieci(0)
 • Tereny inwestycyjne(0)
  • Modrzewina Południe(0)
   • Kompleks nr 1(0)
   • Kompleks nr 2(0)
   • Kompleks nr 3(0)
   • Kompleks nr 4(0)
   • Kompleks nr 5(0)
   • Kompleks nr 6(0)
  • Modrzewina Północ(0)
  • Terkawka(0)
  • Europark(0)
  • Wyspa Spichrzów(0)
 • Mapa źródeł emisji CO2(0)
 • Zakłady przemysłowe(0)
 • Mapa Solarna(0)
  • Mapa Solarna - średnia wartość na dachach(0)
Zwiń
Ładowanie danych
Zwiń
Liczba odwiedzin: 196499
Całe miasto
1:50000 - Przystanki
1:25000 - Strefy
1:10000 - Dzielnica
1:5000 - Działki
1:2000 - Ulice
1:1000 - Budynki
1:500 - Adresy
Minimapa
Pomiar
Legenda
Wyszukiwanie
Szukaj
 • Wszystkie warstwy POKAŻ
  • Komunikacja POKAŻ
   • Komunikacja miejska POKAŻ
    • Linie komunikacji miejskiej POKAŻ
    • Przystanki POKAŻ
   • Ulice POKAŻ
    • Nazwy ulic POKAŻ
  • Okręgi i obwody wyborcze POKAŻ
   • Obwody wyborcze POKAŻ
   • Okręgi wyborcze POKAŻ
   • Siedziby komisji wyborczych POKAŻ
  • Kultura POKAŻ
   • Obiekty kultury POKAŻ
  • Turystyka i rekreacja POKAŻ
   • Obiekty zabytkowe POKAŻ
    • Zabytki POKAŻ
    • Pomniki przyrody POKAŻ
   • Tereny rekreacyjne POKAŻ
    • Parki POKAŻ
    • Place zabaw POKAŻ
   • Baza turystyczna POKAŻ
    • Hotele POKAŻ
    • Restauracje POKAŻ
  • Oświata POKAŻ
   • Szkoły podstawowe POKAŻ
    • Lokalizacja szkół podstawowych POKAŻ
    • Obwody szkół podstawowych POKAŻ
   • Szkoły gimnazjalne POKAŻ
    • Lokalizacja szkół gimnazjalnych POKAŻ
    • Obwody szkół gimnazjalnych POKAŻ
   • Szkoły ponadgimnazjalne POKAŻ
   • Zespoły szkół POKAŻ
   • Szkoły wyższe POKAŻ
    • Lokalizacja szkół wyższych POKAŻ
    • Wydziały/Instytuty POKAŻ
   • Żłobki POKAŻ
   • Przedszkola POKAŻ
   • Inne placówki oświatowe POKAŻ
    • Szkoły specjalne POKAŻ
    • Placówki szkolno-wychowawcze POKAŻ
  • Służba zdrowia POKAŻ
   • Szpitale POKAŻ
   • Przychodnie zdrowia POKAŻ
  • Ewidencja POKAŻ
   • Budynki POKAŻ
   • Działki POKAŻ
   • Punkty adresowe POKAŻ
   • Obręby POKAŻ
  • Sektory odbioru śmieci POKAŻ
  • Tereny inwestycyjne POKAŻ
   • Modrzewina Południe POKAŻ
    • Kompleks nr 1 POKAŻ
    • Kompleks nr 2 POKAŻ
    • Kompleks nr 3 POKAŻ
    • Kompleks nr 4 POKAŻ
    • Kompleks nr 5 POKAŻ
    • Kompleks nr 6 POKAŻ
   • Modrzewina Północ POKAŻ
   • Terkawka POKAŻ
   • Europark POKAŻ
   • Wyspa Spichrzów POKAŻ
  • Mapa Solarna POKAŻ
   • Mapa Solarna - średnia wartość na dachach POKAŻ
Analizy topologiczne
Znajdź obiekty, które:
Opis analizy:
Obiekty referencyjneBrak obiektów
Rozmiar bufora:metrów
Analiza na warstwach:
 • Ewidencja˅
  • Obręby˅
  • Działki˅
  • Punkty adresowe˅
  • Budynki˅
   • Budynki˅
   • Bloki budynków˅
 • Tereny inwestycyjne˅
  • Modrzewina Południe˅
   • Kompleks nr 1˅
   • Kompleks nr 2˅
   • Kompleks nr 3˅
   • Kompleks nr 4˅
   • Kompleks nr 5˅
   • Kompleks nr 6˅
  • Modrzewina Północ˅
  • Terkawka˅
  • Europark˅
  • Wyspa Spichrzów˅
 • Komunikacja˅
  • Komunikacja miejska˅
   • Linie komunikacji miejskiej˅
    • Linie ZKM autobusowe˅
    • Linie ZKM tramwajowe˅
    • Linie ZKM kursy dodatkowe˅
    • Linie ZKM autobusowe - punkty˅
    • Linie ZKM autobusowe - etykieta˅
    • Linie ZKM tramwajowe - punkty˅
    • Linie ZKM tramwajowe - etykiety˅
    • Linie ZKM wybrane kursy - punkty˅
    • Linie ZKM wybrane kursy - etykiety˅
   • Przystanki˅
  • Ulice˅
   • Nazwy ulic˅
 • Oświata˅
  • Szkoły podstawowe˅
   • Obwody szkół podstawowych˅
   • Lokalizacja szkół podstawowych˅
    • Szkoły podstawowe ˅
  • Szkoły gimnazjalne˅
   • Obwody szkół gimnazjalnych˅
   • Lokalizacja szkół gimnazjalnych˅
    • Szkoły gimnazjalne˅
  • Szkoły ponadgimnazjalne˅
   • Szkoły ponadgimnazjalne˅
  • Zespoły szkół˅
   • Zespoły szkół˅
  • Szkoły wyższe˅
   • Wydziały/Instytuty˅
   • Lokalizacja szkół wyższych˅
    • Szkoły wyższe˅
  • Żłobki˅
   • Żłobki˅
  • Przedszkola˅
   • Przedszkola˅
  • Inne placówki oświatowe˅
   • Szkoły specjalne˅
    • Szkoły specjalne˅
   • Placówki szkolno-wychowawcze˅
    • Placówki szkolno-wychowawcze˅
 • Okręgi i obwody wyborcze˅
  • Obwody wyborcze˅
  • Okręgi wyborcze˅
  • Siedziby komisji wyborczych˅
   • Siedziby komisji wyborczych˅
 • Kultura˅
  • Obiekty kultury˅
 • Turystyka i rekreacja˅
  • Obiekty zabytkowe˅
   • Pomniki przyrody˅
   • Zabytki˅
    • Zabytki˅
  • Tereny rekreacyjne˅
   • Parki˅
   • Place zabaw˅
  • Baza turystyczna˅
   • Hotele˅
   • Restauracje˅
 • Służba zdrowia˅
  • Przychodnie zdrowia˅
  • Szpitale˅
   • Szpitale˅
 • Sektory odbioru śmieci˅
 • Mapa Solarna˅
  • Mapa Solarna - średnia wartość na dachach˅
Wykonaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Warstwy dostępne do wyszukiwania:
Dodaj następny warunek.
Wyczyść
Szukaj
Wydruk
Rozmiar papieru:Skala:Poziomo:
Drukuj
Link do mapy